HEMSIDA med VÄDER
Nästa Sida >>
Hem
Aktuell lokal vädersituation direkt på hemsidan. Överföra väderdata från en skidanläggning - Skidstadion, Gustavsbergsbacken och Ladängen - här Skidstadion. Data samlas in var 10:e minut och uppdaterar hemsidorna direkt. www.skidstadion.com, www.gustavsbergsbacken.se och www.ladaengen.se.

Kontinuerlig vidareutveckling pågår.

All elektronik och programmering fram till hemsidan svarar Selax för. Även övriga delar av hemsidorna.


Här sitter givarenheten, med givare för temperatur, lufttryck, vindriktning och vindstyrka. Enheten skickar temperaturdata var 10:e minut . Den är batteridriven. Sändaren har kort räckvid, men är till för att göra placeringen av givaren oberoende av kabeldragning.
2012-08-28 Uppdaterat websida